DYREKCJA

EDWARD SZELIGA

dyrektor ośrodka readaptacyjnego,

prezes zarządu Fundacji i inicjator jej działań, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Certyfikowany terapeuta uzależnień, trener diagnozowania
i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych 
więźniów, holistyczny trener procesu grupowego, streetworker.

.

JUSTYNA WAWSZKÓW

zastępczyni dyrektora ośrodka readaptacyjnego,

wiceprezes zarządu Fundacji, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Psycholog, pedagog,  trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację 
byłych więźniów, psychoterapeutka.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Jego Eminencja Biskup senior

Biskup prof. dr hab. Antoni Józef Długosz biskup tytularny Aggar wikariusz generalny.

KADRA

DARIUSZ CHROST

asystent osób przebywających
w mieszkaniu readaptacyjnym

Dziennikarz, przedsiębiorca, społecznik. Prowadzi zajęcia z dziennikarstwa, fotografii, autoprezentacji. Uczestniczy
w zajęciach integracyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

Aktualnie współprowadzi grupę wsparcia dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

SEBASTIAN DZIĘBOWSKI

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Muzyk hip-hop, animator, w trakcie certyfikacji z terapii uzależnień, kwalifikowany z zakresu terapii uzależnień behawioralnych

PAULINA JANISZEWSKA-GŁĄB

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

psycholog

KASIA MAJDA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, kierownik ośrodka readaptacyjnego

Psycholog, specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia.

Związana z Fundacją od ponad trzech lat, pracuje jako kierownik SOR i punktu konsultacyjnego, asystent osób opuszczających zakłady karne.

Ukończyła kurs w zakresie racjonalnej terapii zachowania, streetworkingu, dialogu motywującego.

GOSIA MICHALSKA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Psycholog, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe w obszarze resocjalizacji, readaptacji społecznej oraz terapii uzależnień zdobywała pracując jako psycholog i wychowawca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Ośrodku
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Od 2016 roku związana z Fundacją Pomost, pełni funkcję asystenta readaptacji.

PIOTR WIECZORKOWSKI

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii
uzależnień. Od 1999 roku pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, jako terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, wieloletni kierownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych. Pracuje jako psychoterapeuta w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach oraz asystent readaptacji dla osób opuszczających zakłady karne w Fundacji
Pomost w Zabrzu. Aktualnie uczestniczy w ostatnim semestrze kursu psychoterapii
atestowanego przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Polaki Instytut Ericksonowski. Ukończył dodatkowe szkolenia rekomendowane przez
Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania narkomanii m.in. w zakresie dialogu motywującego, Programów Ograniczania Picia, programu CANDIS dla osób problemowo używających przetworów konopi.
W działalności szkoleniowej współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w realizacji Studium Terapii Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach oraz Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w ramach szkoleń specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej i studiów podyplomowych.

NATALIA DANIEL-KOZIK

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej, od lutego 2002 r. pracuje jako pracownik socjalny w sektorze pomocy społecznej,
z Fundacją Pomost związana od listopada 2014 r. jako członek zespołu interdyscyplinarnego, od października 2018 r. asystent osoby opuszczającej ZK

GRZEGORZ GALANT

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

instruktor terapii uzależnień

MARTA KOSTUŚ

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

psycholog

MAGDA MENTEL

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK

Psycholog, adeptka psychoterapii.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz przewlekle psychicznie chorymi.

Działalność zawodową łączy również z prowadzeniem warsztatów oraz wykładów. Ukończyła kurs Treningu Umiejętności Społecznych, Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego oraz pracy metodą streetwork. W wolnym czasie zajmuje się kuglarstwem, występuje wraz z swoją grupą w pokazach ogniowych. 

JANA ZAWISZA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Menager zarządzania zasobami ludzkimi

Absolutorium z psychologii, GWSH-
Katowice, specjalista terapii uzależnień
w trakcie certyfikacji, kwalifikowana
z zakresu terapii uzależnień behawioralnych.

BIURO

MAGDALENA BERETA

ANNA PARDO

WSPÓŁPRACA

dr n. hum. Maria John-Borys

superwizja

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i pacy z rodzinami.

Od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii na kursach kształcących terapeutów uzależnień.

Superwizuje pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II i III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Certyfikat nr 195). 
Ukończyła 3 letni kurs systemowej terapii rodzin. Prowadzi Gabinet Psychologiczny w Katowicach.

Adrian Kowalski

konsultacje merytoryczne

.

Mariusz KONDZIOŁ Kondzielnik

warsztaty muzyczne, edukacja HIV - AIDS, opiekun w ośrodku 

.

Krzysztof Czekaj

superwizja, konsultacje merytoryczne

Współpraca w okresie 2012-2016 r.

Anna Kowalczyk-Hasterok

psycholog, konsultant, koordynator

Psycholog, prowadząca psychoterapię specjalistka w zakresie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności, adeptka psychoterapii, autorka projektów grantowych, kreatywna dusza, pasjonatka ekologii, fotografii, slow designu, drewna, natury i życia. 

Od wielu lat działa w śląskich NGO, na rzecz osób marginalizowanych społecznie.

 

Administratorka www.

Grzegorz Romanow

terapia Candis, pomoc prawna

Aplikant radcowski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu terapii Candis.

Członek zespołu NZOZ Szansa w Pławniowicach.

REALIZUJEMY PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:

WSPIERAJĄ NAS:

Rozwiń

© 2018-2021 by  Ania Hasterok.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now