SPOŁECZNY

OŚRODEK
READAPTACYJNY

W ZABRZU

Powrót do społeczeństwa po wyjściu z więzienia można porównać do sytuacji kryzysowej, dla zrozumienia tej trudnej sytuacji i tym samym stworzenia efektywnego programu readaptacji społecznej, ważne jest uwzględnienie szerokiego spektrum czynników biologicznych, społeczno-kulturowych i psychologicznych.

logo_opp_czarne2.png