GŁÓWNI PARTNERZY

 

Od 5 lat współpracujemy z liderami polskiego biznesu i venture philanthropy, otrzymując nie tylko wsparcie, ale również dynamicznie rozwijając się dzięki możliwości profesjonalizacji działania. W praktyce wdrażamy akademickie założenia Fundacji Rozwoju KUL.

JEDNOSTKI PUBLICZNE

Od początku istnienia realizujemy zadania publiczne i współpracujemy z podmiotami publicznymi. Jako pierwsze współpracę podjęło z nami Miasto Zabrze, wówczas działaliśmy jeszcze jako Stowarzyszenie Pomost.
Aktualnie współpracujemy i realizujemy zadania publiczne z podmiotami z różnych obszarów. 

Realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej wobec osób doświadczających „trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego” (art. Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz.U.2018.poz.1508). Fundacja Pomost zapobiega bezdomności osób opuszczających zakłady karne, jednak SOR nie placówką dla osób bezdomnych. Program Fundacji jest rekomendowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

„Program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”, był konsultowany w zakresie wsparcia osób w sytuacji postpenitencjarnej przez przedstawiciela Fundacji Pomost, uwzględnia konieczność wzmocnienia i integracji działań w obszarze pomocy społecznej, kurateli zawodowej i więziennictwa oraz rehabilitacji społecznej.

Więcej o zadaniach publicznych...

 

organizacje pozarządowe

 

Mamy partnerów w obszarze pozarządowym. Szczególnie wartościowa jest współpraca z tymi, którzy o pomaganiu myślą podobnie.

logo_opp_czarne2.png