W czerwcu 2021 r. Wojewoda Śląski przyznał Fundacji Pomost środki na realizację zadania pn. „Pomoc w Pomoście”, skierowanego do osób opuszczających jednostki penitencjarne.

 

W oparciu o zawartą umowę realizowany był program, którego założeniem jest udzielenie wsparcia osobom pozbawionym wolności poprzez uczestnictwo w programie readaptacyjnym realizowanym w ośrodku readaptacyjnym Fundacji Pomost (SOR).

 

Zadanie realizowane było w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2021 r.

Program readaptacyjny obejmuje 4 główne obszary wsparcia:

  • czasowe zakwaterowanie w SOR przez okres 6 miesięcy osób, które opuściły zakład karny, są zagrożone bezdomnością lub są bezdomne i zagrożone wykluczeniem społecznym;

  • udział w indywidualnym programie readaptacji mającym na celu usamodzielnienie uczestników,  w tym odnalezienie się na rynku pracy oraz zaplanowanie pracy nad swoim uzależnieniem;

  • psychoedukacja i profilaktyka uzależnień, uzupełnione indywidualnym kontaktem z terapeutą;

  • indywidualna asysta dla osób opuszczających zakład karny.

 

Zadanie pn. „Pomoc w Pomoście” jest współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego. Wartość dofinansowania zadania wynosi 24.000,00zł. Całkowita wartość zadania wynosi 54.800,00zł.

logo_opp_czarne2.png