Społeczne Ośrodki Readaptacyjne - zaproszenie na szkolenia

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Fundacja Pomost, zapraszają do udziału w spotkaniach upowszechniająco-wdrażających dotyczących opracowanych rozwiązań readaptacyjnych pn. Społeczny Ośrodek Readaptacji (SOR), w ramach realizacji projektu „Employment Bridge to the future", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Omówiona zostanie ogólna koncepcja Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego (SOR), oparta o wyniki badań naukowych i dotychczasowych osiągnięć światowych w zakresie skuteczności readaptacji oraz na podstawie wniosków z testowania rozwiązania Employment Bridge to The Future.


Spotkania będą miały formę szkoleniowo-doradczą. Przeznaczone są dla pracowników Podmiotów, w ramach których utworzony zostanie SOR lub wdrażających w  swoje struktury wybrane rozwiązania zaproponowane w ramach SOR oraz osób współpracujących (otoczenia społecznego SOR). Szkolenia przeprowadzą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Fundacji POMOST. Proponujemy jednodniowe spotkanie upowszechniające dla szerszego grona odbiorców oraz 4-dniowe szkolenia dla osób chcących założyć SOR lub wykorzystać w swoich ośrodkach metodologię pracy SOR w okresie lipiec-listopad 2019 r.


Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie i zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń.


więcej szczegółów


harmonogram wsparcia

program wsparcia


77 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Manifest

logo_opp_czarne2.png