kuchnia
kuchnia
press to zoom
sala społecznościowa
sala społecznościowa
press to zoom
pokoje
pokoje
press to zoom
podwórze
podwórze
press to zoom
1/1

PROGRAM
OŚRODKA

Program realizowany przez ośrodek jest modelem
o charakterze integracyjnym, łączącym podejście terapeutyczne z resocjalizacyjno-wychowawczym.

Za jeden z najważniejszych czynników leczących w terapii uznajemy potencjał jaki tkwi w relacji indywidualnej asystent - klient oraz tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju społeczno-zawodowego.

 

W programie wykorzystywane są również elementy arteterapii, ergoterapii, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

 

Społeczność korekcyjno-terapeutyczna to obszar w którym następuje integracja elementów resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Program opiera się na innowacyjnych narzędziach diagnostyczno-wspierających, wypracowanych
w ramach projektu Fundacji Rozwoju KUL "PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne". W ramach programu współpracujemy z instytucjami: Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu (OPiLU)MOPR w ZabrzuPUP w Zabrzu, kuratorzy zawodowi oraz placówki oświatowe.

 
Model pracy Fundacji


Harmonogram readaptacji

Podstawowe cele programu:
  • nabycie umiejętności potrzebnych do poruszania się w ogólnie akceptowalnych normach społecznych,

  • nabycie umiejętności pomocnych do podejmowania nowych, konstruktywnych ról społecznych,

  • rozwinięcie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Jak to wygląda?

W pierwszym etapie pobytu w ośrodku praca z klientem opiera się na budowaniu relacji w duchu dialogu motywującego oraz rzetelnej diagnozie potencjału readaptacyjnego. Jest to również czas adaptacji do nowego środowiska oraz norm i zasad panujących w ośrodku. Narzędzia wykorzystywane w pierwszym etapie oraz przez cały pobyt w Ośrodku to społeczność przepustkowa, społeczność korekcyjno-terapeutyczna oraz indywidualny kontakt z asystentem osoby opuszczającej zakład karny.

Każdy podopieczny ma przydzielonego asystenta z którym pracuje w kontakcie indywidualnym przez cały swój pobyt.

 
new-year-day.png

POCZĄTEK

Rozpoczęcie realizacji programu - diagnoza, podpisanie kontraktu.

Już od pierwszego miesiąca pobytu zwracamy uwagę na rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym szczególnie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji.

Społeczność korekcyjno-terapeutyczna - udział przez cały okres pobytu.

Budowanie pasji, umiejętne zarządzanie czasem wolnym - cały okres pobytu.

cloud.png

MOTYWACJA

Praca nad motywacją.

Od piątego miesiąca grupowo oraz indywidualnie budujemy motywację do dalszych zmian.

question.png

DECYZJA

Rozwój umiejętności psychospołecznych: (warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty radzenia sobie
z emocjami).

Po pierwszym miesiącu rozpoczynamy pracę nad budowaniem indywidualnego planu readaptacji, który jest realizowany do końca pobytu w ośrodku.

sign.png

UTRWALANIE

Od 6 miesiąca do końca pobytu:

  • aktywizacja zawodowa

  • szkolenia zawodowe

  • prace społecznie użyteczne

  • uzupełnianie wykształcenia

  • znalezienie mieszkania po pobycie w ośrodku

  • planowanie budżetu domowego.

way.png

CO DALEJ?

W trzecim miesiącu pobytu wprowadzamy dodatkowe warsztaty, np. "Testament serca", które trwają trzy miesiące.

Warsztaty mają na celu realne spojrzenie na swoje mocne strony
i zasoby na których można budować swoją zmianę, jak również analizować deficyty jako obszary do rozwoju.

winner-runner-arriving-to-end-line.png

ZAKOŃCZENIE

12 miesiąc - zakończenie pobytu
w ośrodku.

Osoby uzależnione mają możliwość udziału w terapii uzależnień. 

 

Każdy w ośrodku ma dostęp do kuchni i zaplecza sanitarnego.

 

Nie gwarantujemy zbiorowego żywienia, każdy podopieczny z pomocą asystenta ma za zadanie zapewnić sobie wyżywienie podczas pobytu w ośrodku.

logo_opp_czarne2.png