podpisanie umowy

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Na podstawie art. 23. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 688), podajemy do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności Fundacji Pomost:

baza sprawozdań OPP
 
logo_opp_czarne2.png