SZKOLENIA

Praca z Klientem w kryzysie po opuszczeniu zakładu karnego

oferta dla jednostek publicznych

Celem szkolenia jest zmiana spojrzenia na klienta w kryzysie, który opuścił zakład karny, aby umiejętnie dopasować cele do jego możliwości i efektywnie z nim współpracować.

Wstępny plan szkolenia
 • charakterystyka zachowań interpersonalnych osób opuszczających zakład karny,

 • wstępna diagnoza kompetencji oraz trudności osoby opuszczającej zakład karny,

 • dopasowanie celów do możliwości Klienta,

 • narzędzia wykorzystywane do pracy z byłymi osadzonymi.

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami przekazywania wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania narzędzi diagnostycznych.

Korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu wyposaża uczestników w unikalnie usystematyzowaną wiedzę, umożliwiającą  pełniejsze zrozumienie genezy powstawania zachowań interpersonalnych charakterystycznych dla osób opuszczających zakłady karne. 
Szkolenie pokazuje w jaki sposób opracować strategię przygotowania do wolności i zatrudnialności, w oparciu o kapitał readaptacyjny. 

Projekt uczy w jaki sposób patrzeć na problemy interpersonalne z perspektywy systemowej.  Biorący udział w szkoleniu uczą się w jaki sposób wykorzystać diagnozę kompetencji do stworzenia skutecznego planu readaptacji.

Czas

Proponujemy jeden dzień szkoleniowy w wymiarze 7 godz. lekcyjnych. Możemy również dopasować treść i czas trwania do Państwa zapotrzebowania.

Koszt

Prosimy o kontakt.

Co oferujemy?
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe,

 • Unikalną i sprawdzoną metodologię pracy ukierunkowaną na zmianę i praktyczny efekt dla organizacji i osoby, Indywidualne podejście do problemów klienta i pracę dedykowaną pod jego problemy,

 • Autorskie know-how pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne,

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej przygotowywane przed szkoleniem,

 • Kontakt przedszkoleniowy ze zleceniodawcą w celu zdiagnozowania i uszczegółowienia potrzeb.

O organizacji

Fundacja Pomost jest organizacją, która stworzyła kompleksowy model pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne. Misją Fundacji jest pomoc w readaptacji społecznej osobom po długiej izolacji więziennej.
Zmiana społeczna którą chcemy wywołać to:

 • zdobycie umiejętności dostosowania się do norm społecznych przez beneficjentów,

 • zmiana świadomości społecznej - walka ze stereotypami nt. osób osadzonych,

 • usprawnianie systemu wsparcia i resocjalizacji poprzez stworzenie koalicji z innymi instytucjami pomocowymi.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez: prowadzenie grup wsparcia w jednostkach penitencjarnych oraz zajęć edukacyjnych, prowadzenie ośrodka readaptacyjnego ze specjalistycznym programem terapeutyczno-readaptacyjnym, opartym na teoretycznym modelu przygotowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Sylwetki prowadzących szkolenie, trenerów diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych więźniów:
 • Edward Szeliga - terapeuta, inicjator działań i prezes zarządu Fundacji POMOST, a wcześniej Stowarzyszenia POMOST - posiada doświadczenie w tworzeniu zespołów terapeutycznych oraz w zakładaniu i prowadzeniu grup wsparcia dla osób uzależnionych, jak i grup wsparcia dla osób uzależnionych w Zakładzie Karnym w Kłodzku (od 2011 r.)., streetworker;

 • Justyna Wawszków - psycholog oraz absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Zawodowo trener prowadzący szkolenia dotyczące miękkich umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, aktywizacja zawodowa. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w ramach działań Fundacji POMOST dla osób uzależnionych, długotrwale bezrobotnych oraz bezdomnych. Pracowała w projekcie zajmującym się aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, gdzie prowadziła zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego. Nabyła również doświadczenie w pracy z "trudną" młodzieżą, pracując jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenie jest realizowane przez pozarządową organizację non-profit, działającą w myśl ustawy  z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach w ramach odpłatnej działalności statutowej.

logo_opp_czarne2.png