DYREKCJA

Certyfikowany terapeuta uzależnień, trener diagnozowania
i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych 
więźniów, trener procesu grupowego, streetworker.

.

dyrektor ośrodka readaptacyjnego,

prezes zarządu Fundacji i inicjator jej działań, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

EDWARD SZELIGA

Psycholog, pedagog,  trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację 
byłych więźniów, psychoterapeutka.

zastępczyni dyrektora ośrodka readaptacyjnego,

wiceprezes zarządu Fundacji, specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

JUSTYNA WAWSZKÓW

CZŁONKOWIE HONOROWI

Biskup prof. dr hab. Antoni Józef Długosz biskup tytularny Aggar wikariusz generalny.

Jego Eminencja Biskup senior

KADRA

Dziennikarz, przedsiębiorca, społecznik. Prowadzi zajęcia z dziennikarstwa, fotografii, autoprezentacji. Uczestniczy
w zajęciach integracyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

Aktualnie współprowadzi grupę wsparcia dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

asystent osób przebywających
w mieszkaniu readaptacyjnym

DARIUSZ CHROST

Muzyk hip-hop, animator, w trakcie certyfikacji z terapii uzależnień, kwalifikowany z zakresu terapii uzależnień behawioralnych

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

SEBASTIAN DZIĘBOWSKI

psycholog

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

PAULINA JANISZEWSKA-GŁĄB

Psycholog, specjalistka w zakresie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności, adeptka psychoterapii, autorka projektów grantowych, kreatywna dusza, pasjonatka ekologii, fotografii, slow designu, drewna, natury i życia. 

Od wielu lat działa w śląskich NGO, na rzecz osób marginalizowanych społecznie; prezes zarządu Fundacji Miejsce na Ziemi, fundatorka i wiceprezes Fundacji Śląska Strefa Inicjatyw.

 

Administratorka www.

psycholog, konsultant, koordynator

ANNA KOWALCZYK-HASTEROK

Psycholog, adeptka psychoterapii.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz przewlekle psychicznie chorymi.

Działalność zawodową łączy również z prowadzeniem warsztatów oraz wykładów. Ukończyła kurs Treningu Umiejętności Społecznych, Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego oraz pracy metodą streetwork. W wolnym czasie zajmuje się kuglarstwem, występuje wraz z swoją grupą w pokazach ogniowych. 

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK

MAGDA MENTEL

Menager zarządzania zasobami ludzkimi

Absolutorium z psychologii, GWSH-
Katowice, specjalista terapii uzależnień
w trakcie certyfikacji, kwalifikowana
z zakresu terapii uzależnień behawioralnych.

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

JANA ZAWISZA

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej, od lutego 2002 r. pracuje jako pracownik socjalny w sektorze pomocy społecznej,
z Fundacją Pomost związana od listopada 2014 r. jako członek zespołu interdyscyplinarnego, od października 2018 r. asystent osoby opuszczającej ZK

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

NATALIA DANIEL-KOZIK

instruktor terapii uzależnień

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

GRZEGORZ GALANT

psycholog

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

MARTA KOSTUŚ

Psycholog, specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia.

Związana z Fundacją od ponad trzech lat, pracuje jako kierownik SOR i punktu konsultacyjnego, asystent osób opuszczających zakłady karne.

Ukończyła kurs w zakresie racjonalnej terapii zachowania, streetworkingu, dialogu motywującego.

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, kierownik ośrodka readaptacyjnego

KASIA MAJDA

Psycholog, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe w obszarze resocjalizacji, readaptacji społecznej oraz terapii uzależnień zdobywała pracując jako psycholog i wychowawca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Ośrodku
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Od 2016 roku związana z Fundacją Pomost, pełni funkcję asystenta readaptacji.

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

GOSIA MICHALSKA

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii
uzależnień. Od 1999 roku pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, jako terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, wieloletni kierownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych. Pracuje jako psychoterapeuta w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach oraz asystent readaptacji dla osób opuszczających zakłady karne w Fundacji
Pomost w Zabrzu. Aktualnie uczestniczy w ostatnim semestrze kursu psychoterapii
atestowanego przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Polaki Instytut Ericksonowski. Ukończył dodatkowe szkolenia rekomendowane przez
Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania narkomanii m.in. w zakresie dialogu motywującego, Programów Ograniczania Picia, programu CANDIS dla osób problemowo używających przetworów konopi.
W działalności szkoleniowej współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w realizacji Studium Terapii Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach oraz Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w ramach szkoleń specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej i studiów podyplomowych.

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

PIOTR WIECZORKOWSKI

BIURO

MAGDALENA BERETA

ANNA PARDO

WSPÓŁPRACA

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i pacy z rodzinami.

Od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii na kursach kształcących terapeutów uzależnień.

Superwizuje pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II i III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Certyfikat nr 195). 
Ukończyła 3 letni kurs systemowej terapii rodzin. Prowadzi Gabinet Psychologiczny w Katowicach.

superwizja

dr n. hum. Maria John-Borys

.

konsultacje merytoryczne

Adrian Kowalski

Aplikant radcowski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu terapii Candis.

Członek zespołu NZOZ Szansa w Pławniowicach.

terapia Candis, pomoc prawna

Grzegorz Romanow

Współpraca w okresie 2012-2016 r.

superwizja, konsultacje merytoryczne

Krzysztof Czekaj

.

warsztaty muzyczne, edukacja HIV - AIDS, opiekun w ośrodku 

Mariusz KONDZIOŁ Kondzielnik

REALIZUJEMY PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ:

WSPIERAJĄ NAS:

Rozwiń

© 2018-2019 by  Ania Hasterok.
Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now