DYREKCJA

edek5.jpg

EDWARD SZELIGA

dyrektor ośrodka readaptacyjnego,

prezes zarządu Fundacji i inicjator jej działań, specjalista readaptacji

Fundator, założyciel i przede wszystkim serce Fundacji, czasem przyprawia o zawał, a czasem wzbudza radosną euforię. Stawia relacje na pierwszym miejscu i na nich buduje w swojej pracy, a że ma "smykałkę" do ludzi, to świetnie mu to wychodzi.

 

Terapeuta i trener wykorzystujący swoje umiejętności w pracy z pacjentami i profesjonalistami. Wizjoner, myśli pięć lat do przodu, co zrobić, aby niesienie pomocy było możliwe dla jak największego grona odbiorców i jak najbardziej skuteczne.

Certyfikowany terapeuta uzależnień,  trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych 
więźniów, holistyczny trener procesu grupowego, streetworker.

74703505_2981135425249171_6932411428624138240_n (2).jpg

KAROLINA HABRYŁO

wiceprezes zarządu Fundacji, trenerka, specjalistka readaptacji

W Pomoście zwykle krąży, robiąc parę rzeczy na raz. Uwielbia pracę

z grupą, z fascynacją obserwuje zmiany dokonujące się
w Podopiecznych.

 

Zamiłowanie do psychologii i teatru oraz ciągłe balansowanie na granicy różnych dziedzin, pomaga jej w znajdowaniu odpowiedzi na pojawiające się na co dzień wyzwania.

Studentka psychologii SWPS, absolwentka wiedzy o teatrze UJ, Holistycznej Szkoły Trenerów, studiów podyplomowych
z przygotowania pedagogicznego AHE, trener diagnozowania
i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych więźniów.

 

Animatorka, z długoletnim doświadczeniem w tworzeniu warsztatów edukacyjnych.

KADRA

23509142_1672509349447188_23454306204412

KASIA MAJDA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, kierownik ośrodka readaptacyjnego, psycholog

Psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia.

Związana z Fundacją od ponad sześciu lat, pracuje jako kierownik SOR, asystent osób opuszczających zakłady karne.

Ukończyła kurs w zakresie racjonalnej terapii zachowania, streetworkingu, dialogu motywującego.

Kreatywna dusza Pomostu, zawsze pełna pomysłów do realizacji z Mieszkańcami w trakcie dyżurów. Odpowiada za scenografię Pomostowych wydarzeń - potrafi zmienić Ośrodek nie do poznania.

piotrek2.jpg

PIOTR WIECZORKOWSKI

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii
uzależnień. Od 1999 roku pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, jako terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, wieloletni kierownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych. Pracuje jako psychoterapeuta w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach oraz asystent readaptacji dla osób opuszczających zakłady karne w Fundacji
Pomost w Zabrzu. Aktualnie uczestniczy w ostatnim semestrze kursu psychoterapii
atestowanego przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Polaki Instytut Ericksonowski. Ukończył dodatkowe szkolenia rekomendowane przez
Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania narkomanii m.in. w zakresie dialogu motywującego, Programów Ograniczania Picia, programu CANDIS dla osób problemowo używających przetworów konopi.
W działalności szkoleniowej współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w realizacji Studium Terapii Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach oraz Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w ramach szkoleń specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej i studiów podyplomowych.

IMG_20200803_163245247.jpg

KAMIL WÓJCIK

Specjalista readaptacji, psychokryminalistyk, w trakcie studiów psychologicznych

Psychokryminalistyk. Obecnie student ostatniego roku psychologii (ścieżka sądowa) na katowickim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przewodniczący i inicjator powstania Koła Naukowego Psychologii Kryminalistycznej „Corpus Delicti”. Od 2018 roku z ramienia Uniwersytetu SWPS prowadzi spotkania tematyczne dla uczniów szkół średnich. Współprowadzący projekt "Kółko psychokryminalistyczne".  

W Pomoście asystent readaptacji.

W pracy z ludźmi stawia na rozwój i jakość relacji.

Magda Wowrzyk stopka.jpg

MAGDA WOWRZYK

Specjalista readaptacji, w trakcie studiów psychologicznych

Studentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Psychologia, o specjalności sądowej oraz zdrowia i jakości życia. Szczególnie zainteresowana obszarem relacji interpersonalnych, sposobami ich budowania oraz pracy nad ich szczególnością. Chętnie angażuje się w badania poświęcone tej właśnie tematyce. W Fundacji działa w punkcie konsultacyjnym, zajmując się nawiązywaniem kontaktu/korespondowaniem z potencjalnymi kandydatami do programu readaptacyjnego. Ceni pracę z ludźmi oraz cechuje się otwartością na nowe doświadczenia.

gosia2.jpg

GOSIA MICHALSKA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Psycholog, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe w obszarze resocjalizacji, readaptacji społecznej oraz terapii uzależnień zdobywała pracując jako psycholog i wychowawca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Ośrodku
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Od 2016 roku związana z Fundacją Pomost, pełni funkcję asystenta readaptacji.

marta5_edited.jpg

MARTA KOSTUŚ

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, koordynator punktu konsultacyjnego Fundacji, psycholog

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. 

Związana z Fundacją Pomost od ponad sześciu lat. Wszystko (prawie) potrafi przekształcić w zasób. Z prawdziwą wiarą w drugiego człowieka towarzyszy w sukcesach i trudnościach. Uważa, że na każdą zmianę przychodzi czas i miejsce. 

Prowadzi grupę wsparcia dla byłych mieszkańców Ośrodka Readaptacyjnego.

Niezastąpiona twórczyni pyszności - o tym, że ma dyżur można dowiedzieć się nieraz po aromatycznym zapachu dochodzącym z kuchni.

aneta k.png

ANETA KURZAWA

Specjalista readaptacji, pedagog resocjalizacji, trener

Pedagog resocjalizacji UŚ (2005), trener, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, przez 9 lat pracowała jako Interwent kryzysowy i koordynator pracy hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.

Z uważnością i empatią podchodzi do każdej zgłaszającej się po pomoc osoby, oferując wsparcie dostoswane do jej indywidualnych potrzeb. Pełna pasji względem pracy z drugim człowiekiem. 

92E2FB7B-E134-4909-8BD0-D11119838CC7_1_1

WERONIKA WALOSZEK

Specjalistka readaptacji, psycholog

Psycholog, po ukończonej specjalności sądowej i klinicznej, ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania i bierze udział w akademickich projektach naukowych związanych z psychoterapią Gestalt. Związana z Pomostem od sierpnia 2019 roku. Wspiera podopiecznych Fundacji jako asystent readaptacji oraz w punkcie konsultacyjnym.

Zaangażowana w Fundację całym sercem, ceniąca pracę z ludźmi i zawsze dostrzegająca w drugim człowieku dobro.

Patrycja Szczurowska stopka.jpg

PATRYCJA SZCZUROWSKA

Lider wolontariatu, specjalista readaptacji, psychokryminalistyk

Absolwentka psychokryminalistyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, studentka psychologii, która swój wolny czas poświęca na pracę wolontariacką. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pomaganiu drugiemu człowieku nabyła kompetencje 'w obszarze zarządzania zespołem oraz zasobami. Chęć ciągłego rozwoju oraz otwartość pomagają jej w podejmowaniu nowych wyzwań. Do Pomostu trafiła w sierpniu 2020 roku.

chrost-003.JPG

DARIUSZ CHROST

asystent osób przebywających
w mieszkaniu readaptacyjnym

Dziennikarz, przedsiębiorca, społecznik. Prowadzi zajęcia z dziennikarstwa, fotografii, autoprezentacji. Uczestniczy
w zajęciach integracyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

Aktualnie współprowadzi grupę wsparcia dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

BIURO- serce Fundacji

Bartosz_Ledwon czarno biały.jpg

BARTOSZ LEDWOŃ

Kierownik biura, koordynator ds. projektów

Absolwent Wydziału Ekonomii UE w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze, zarówno w sferze publicznej, jak i pozarządowej. Z Fundacją, w której odpowiada m. in. za pozyskiwanie i rozliczanie środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a także sferę administracyjną jej działalności związany jest od początku 2021 r.

ania (3).jpg

ANNA PARDO

Specjalista ds. projektów, koordynator ds. administracyjno-kadrowych

Od wielu lat związana z Pomostem, znająca go od podszewki.

Dba o to, aby każdy dokument trafił w odpowiednie miejsce, 

a zgłaszające się po pomoc i informacje osoby, jak najszybciej otrzymały potrzebną odpowiedź. Pisze, koordynuje i rozlicza projekty Fundacji. 

Miłośniczka roślin - dzięki niej w Pomoście jest zielono,

a Mieszkańcy wiedzą, co kiedy posadzić w naszym ogrodzie.

WSPÓŁPRACA

Katarzyna_Urgacz czarno biala.jpg

KATARZYNA URGACZ

Koordynator ds. administracyjnych, specjalista ds. marketingu

Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe to kilkanaście lat związanych z branżą handlową i produkcyjną, dzięki któremu zdobyła szereg umiejętności w zakresie sprzedaży, marketingu i logistyki, jak również w pracy grafika. W wolnym czasie nieustannie rozwija swoje pasje, będąc kreatywną edytorką, odnawia i przerabia meble - tworząc przedmioty, które upiększają przestrzeń. Dostrzega potencjał w rzeczach, których inni często się pozbywają.

Współpracownicy

dr n. hum. Maria John-Borys

superwizja

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i pacy z rodzinami.

Od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii na kursach kształcących terapeutów uzależnień.

Superwizuje pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II i III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Certyfikat nr 195). 
Ukończyła 3 letni kurs systemowej terapii rodzin. Prowadzi Gabinet Psychologiczny w Katowicach.

Grzegorz Galant

były lider społeczności Ośrodka,  specjalista readaptacji

Od samego początku związany z Pomostem.

 

Niezłomny i ogromnie zaangażowany w pracę z drugim człowiekiem. Pionier pracy redukcją szkód w obszarze całego życia pacjenta.

Niedźwiedź z ogromnym sercem. Ceni aktywność fizyczną i często wykorzystuje ją w swojej pracy. Z Pomostem od 2011 roku.

Certyfikowany instruktor uzależnień.

Adrian Kowalski

konsultant merytoryczny

.

Bartosz Płazak

superwizja, szkolenia

Justyna Wawszków

była zastępczyni dyrektora ośrodka readaptacyjnego,

była wiceprezes zarządu Fundacji, specjalista readaptacji

Współtwórczyni Pomostu, oddana mu sercem i duszą.

Z zaangażowaniem analizuje co działa, a co wymaga wzmocnienia. Fanka pracy na procesie i wyciągania zasobów z głębin ludzkiego umysłu. Niepoprawna optymistka, choć potrafi też stąpać twardo po ziemi. Terapeutka i trenerka z ogromnym zamiłowaniem do pracy
z drugim człowiekiem. Robi tylko to, w co wierzy, a że wiarę ma ogromną, to i działa na szeroką skalę.

Psycholog, pedagog, trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację 

Krzysztof Czekaj

superwizja, konsultacje merytoryczne

Współpraca w okresie 2012-2016 r.

Anna Hasterok

psycholog, konsultantka, koordynatorka, pierwsza wiceprezes Stowarzyszenia Pomost

Współzałożycielka Stowarzyszenia Pomost.

 

Psycholog, psychoterapeutka w Centrum Dobrej Terapii
w Zabrzu
; specjalistka w zakresie wsparcia w wychodzeniu
z bezdomności, autorka projektów grantowych, kreatywna dusza, pasjonatka ekologii, fotografii, slow designu, drewna, natury i życia. 

Od wielu lat działa w śląskich NGO, na rzecz osób marginalizowanych społecznie. Z Pomostem od 2011 roku.

 

Administratorka www.

Mariusz KONDZIOŁ Kondzielnik

prowadzący warsztaty muzyczne, edukacja HIV - AIDS, opiekun w ośrodku 

.

Grzegorz Romanow

terapia Candis, pomoc prawna

Aplikant radcowski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu terapii Candis.

Członek zespołu NZOZ Szansa w Pławniowicach.

WSPARCIE

bp-Antoni-Długosz-150x197[1][1].jpg

Jego Eminencja Biskup senior

Biskup prof. dr hab. Antoni Józef Długosz biskup tytularny Aggar wikariusz generalny.

logo_opp_czarne2.png