DYREKCJA

EDWARD SZELIGA

dyrektor ośrodka readaptacyjnego,

prezes zarządu Fundacji i inicjator jej działań, specjalista readaptacji

Fundator, założyciel i przede wszystkim serce Fundacji, czasem przyprawia o zawał, a czasem wzbudza radosną euforię. Stawia relacje na pierwszym miejscu i na nich buduje w swojej pracy, a że ma "smykałkę" do ludzi, to świetnie mu to wychodzi. Terapeuta i trener wykorzystujący swoje umiejętności w pracy z pacjentami i profesjonalistami. Wizjoner, myśli pięć lat do przodu, co zrobić, aby niesienie pomocy było możliwe dla jak największego grona odbiorców i jak najbardziej skuteczne.

Certyfikowany terapeuta uzależnień,  trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych 
więźniów, holistyczny trener procesu grupowego, streetworker.

KAROLINA HABRYŁO

wiceprezes zarządu Fundacji, trenerka, specjalistka readaptacji

W Pomoście zwykle krąży, robiąc parę rzeczy na raz. Uwielbia pracę z grupą, z fascynacją obserwuje zmiany dokonujące się
w Podopiecznych.

 

Zamiłowanie do psychologii i teatru oraz ciągłe balansowanie na granicy różnych dziedzin, pomaga jej w znajdowaniu odpowiedzi na pojawiające się na co dzień wyzwania.

Studentka psychologii SWPS, absolwentka wiedzy o teatrze UJ, Holistycznej Szkoły Trenerów, studiów podyplomowych
z przygotowania pedagogicznego AHE, trener diagnozowania
i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację byłych więźniów.

 

Animatorka, z długoletnim doświadczeniem w tworzeniu warsztatów edukacyjnych.

KADRA

DARIUSZ CHROST

asystent osób przebywających
w mieszkaniu readaptacyjnym

Dziennikarz, przedsiębiorca, społecznik. Prowadzi zajęcia z dziennikarstwa, fotografii, autoprezentacji. Uczestniczy
w zajęciach integracyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

Aktualnie współprowadzi grupę wsparcia dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym.

KASIA MAJDA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK, kierownik ośrodka readaptacyjnego

Psycholog, specjalistka terapii uzależnień w trakcie szkolenia.

Związana z Fundacją od ponad trzech lat, pracuje jako kierownik SOR i punktu konsultacyjnego, asystent osób opuszczających zakłady karne.

Ukończyła kurs w zakresie racjonalnej terapii zachowania, streetworkingu, dialogu motywującego.

WERONIKA WALOSZEK

studentka psychologii, wolontariuszka.

Studentka psychologii na specjalizacji sądowej i klinicznej, ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania i bierze udział w akademickich projektach naukowych związanych z psychoterapią Gestalt. Związana z Pomostem od sierpnia 2019 roku. Wspiera podopiecznych Fundacji jako asystent readaptacji oraz w punkcie konsultacyjnym. Obecnie współprowadząca grupę dla mieszkańców Hostelu. Zaangażowana w Fundację całym sercem, ceniąca pracę z ludźmi i zawsze dostrzegająca w drugim człowieku dobro.

KAMIL WÓJCIK

student psychokryminalistyki, wolontariusz.

Psychokryminalistyk. Obecnie student ostatniego roku psychologii (ścieżka sądowa) na katowickim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przewodniczący i inicjator powstania Koła Naukowego Psychologii Kryminalistycznej „Corpus Delicti”. Od 2018 roku z ramienia Uniwersytetu SWPS prowadzi spotkania tematyczne dla uczniów szkół średnich. Współprowadzący projekt "Kółko psychokryminalistyczne".  

W Pomoście asystent readaptacji.

W pracy z ludźmi stawia na rozwój i jakość relacji.

MARTA KOSTUŚ

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Związana z Fundacją Pomost od ponad pięciu lat. Wszystko (prawie) potrafi przekształcić w zasób. Z prawdziwą wiarą w drugiego człowieka towarzyszy w sukcesach i trudnościach. Uważa, że na każdą zmianę przychodzi czas i miejsce. 

Prowadzi grupę wsparcia dla byłych mieszkańców Ośrodka Readaptacyjnego.

 

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. 

GOSIA MICHALSKA

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Psycholog, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe w obszarze resocjalizacji, readaptacji społecznej oraz terapii uzależnień zdobywała pracując jako psycholog i wychowawca w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Ośrodku
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Od 2016 roku związana z Fundacją Pomost, pełni funkcję asystenta readaptacji.

PIOTR WIECZORKOWSKI

specjalista readaptacji osób opuszczających ZK 

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii
uzależnień. Od 1999 roku pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, jako terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, wieloletni kierownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych. Pracuje jako psychoterapeuta w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach oraz asystent readaptacji dla osób opuszczających zakłady karne w Fundacji
Pomost w Zabrzu. Aktualnie uczestniczy w ostatnim semestrze kursu psychoterapii
atestowanego przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Polaki Instytut Ericksonowski. Ukończył dodatkowe szkolenia rekomendowane przez
Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania narkomanii m.in. w zakresie dialogu motywującego, Programów Ograniczania Picia, programu CANDIS dla osób problemowo używających przetworów konopi.
W działalności szkoleniowej współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w realizacji Studium Terapii Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach oraz Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w ramach szkoleń specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej i studiów podyplomowych.

BIURO

ANNA PARDO

WSPÓŁPRACA

dr n. hum. Maria John-Borys

superwizja

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i pacy z rodzinami.

Od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii na kursach kształcących terapeutów uzależnień.

Superwizuje pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II i III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Certyfikat nr 195). 
Ukończyła 3 letni kurs systemowej terapii rodzin. Prowadzi Gabinet Psychologiczny w Katowicach.

Grzegorz Galant

były lider społeczności Ośrodka,  specjalista readaptacji

Od samego początku związany z Pomostem.

 

Niezłomny i ogromnie zaangażowany w pracę z drugim człowiekiem. Pionier pracy redukcją szkód w obszarze całego życia pacjenta.

Niedźwiedź z ogromnym sercem. Ceni aktywność fizyczną i często wykorzystuje ją w swojej pracy. Z Pomostem od 2011 roku.

Certyfikowany instruktor uzależnień.

Adrian Kowalski

konsultant merytoryczny

.

Bartosz Płazak

superwizja, szkolenia

Justyna Wawszków

była zastępczyni dyrektora ośrodka readaptacyjnego,

była wiceprezes zarządu Fundacji, specjalista readaptacji

Współtwórczyni Pomostu, oddana mu sercem i duszą.

Z zaangażowaniem analizuje co działa, a co wymaga wzmocnienia. Fanka pracy na procesie i wyciągania zasobów z głębin ludzkiego umysłu. Niepoprawna optymistka, choć potrafi też stąpać twardo po ziemi. Terapeutka i trenerka z ogromnym zamiłowaniem do pracy
z drugim człowiekiem. Robi tylko to, w co wierzy, a że wiarę ma ogromną, to i działa na szeroką skalę.

Psycholog, pedagog, trener diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi optymalizujących readaptację 

Krzysztof Czekaj

superwizja, konsultacje merytoryczne

Współpraca w okresie 2012-2016 r.

Anna Hasterok

psycholog, konsultantka, koordynatorka, pierwsza wiceprezes Stowarzyszenia Pomost

Współzałożycielka Stowarzyszenia Pomost.

 

Psycholog, psychoterapeutka w Centrum Dobrej Terapii
w Zabrzu
; specjalistka w zakresie wsparcia w wychodzeniu
z bezdomności, autorka projektów grantowych, kreatywna dusza, pasjonatka ekologii, fotografii, slow designu, drewna, natury i życia. 

Od wielu lat działa w śląskich NGO, na rzecz osób marginalizowanych społecznie. Z Pomostem od 2011 roku.

 

Administratorka www.

Mariusz KONDZIOŁ Kondzielnik

prowadzący warsztaty muzyczne, edukacja HIV - AIDS, opiekun w ośrodku 

.

Grzegorz Romanow

terapia Candis, pomoc prawna

Aplikant radcowski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator programu terapii Candis.

Członek zespołu NZOZ Szansa w Pławniowicach.

WSPARCIE

Jego Eminencja Biskup senior

Biskup prof. dr hab. Antoni Józef Długosz biskup tytularny Aggar wikariusz generalny.